Generalforsamling 26.02.2018

 

Løkken Museumsforening
Ordinær generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19:30
Løkken Skole, Studievej 10, lærerværelset.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

TOP