Fiskerfamilier - udstilling 2020.

 

Fiskefamilier i Løkken

 

I moderne tid tager fiskeriet i Løkken sin begyndelse af 1880'erne med store fangster af især fladfisk. I 1880' og 1890' blev Løkken en betydelig fiskerby med en stor omsætning.

Årets Ladeplads og særudstilling på Løkken Museum handler om nogle af de fiskerfamilier, der gennem generationer har drevet fiskeri fra Løkken. Et hårdt og slidsomt liv for fiskerne og deres familie. Fiskerne måtte tidligt om morgen lægge ryggen til og skubbe deres både ud i havet og derefter sejle ud for at sætte garn. Hjemme agnede kone og børn bakker til linefiskeri.

I Ladepladsen nr. 39 og på plancher i særudstillingen kan man læse beretninger fra efterkommere i 2.,3. og 4. generationer om, hvordan det var at være en del af en fiskerfamilie.

Den halvfemsårige Gertrud Sørensen, datter af fisker Niels Jensen, Bette Niels, fortæller om at være barn i en fiskerfamilie i 1930'erne og 1940,erne. Hvordan hun allerede fra 5 - 6 års alderen skulle hjælpe til med de daglige pligter, der var i en fiskerfamilie.

Børn og børnebørn fra fiskerfamilier, der har drevet fiskeri fra Løkken gennem gode og dårlige tider, fortæller om at være en del af en fiskerfamilie. Bl.a. Familien Larsen, Familien Frøstrup og Familien Knudsen.

Hanne Kepler og Gurli Romedahl Nielsen fortæller om en slægt af sømænd og fiskere.

I Johanne Grønbechs Hus, Løkken Museum, Nørregade 12, kan Ladepladsen nr. 39 købes, og der er mulighed at se udstillingen med plancher, der beskriver de forskellige familier og stuerne, der er indrettet som en fiskerfamilies hjem i 1950'erne.

Museets åbningstider kan ses ved museet, på Facebook og på museets hjemmeside

TOP