Arkæologi på kanten 25.01.20 kl. 10

 

Arkæologi på kanten.

Om udgravninger og fund

fra Vestvendsyssel.

Lørdag d. 25. januar kl. 10 afholder Løkken Museumsforening et spændende foredrag. Museumsinspektør Morten Larsen fortæller om arkæologiske fund i Vendsyssel.

Landskaberne i Vestvendsyssel rummer spor fra talrige tidsperioder – helt fra de ældste jæger-/samlersamfund i Danmark og frem til nutiden.

I foredraget gennemgås egnens særegne topografi, og der bliver præsenteret fund og iagttagelser fra alle oldtidens perioder med henblik på at give et samlet billede af Vestvendsyssels kulturudvikling i forhistorisk tid og middelalderen

Morten Larsen er leder af Arkæologisk afdeling på Vendsyssel Historiske Museum, han er Cand.mag. og har ph.d. i middelalderarkæologi.

Foredraget holdes i Løkken Skoles aula, Studievej 10. Entre er 50 kr. for museumsforeningens medlemmer - ikke medlemmer 75 kr. inklusiv kaffe og rundstykker. Løkken Museums bestyrelse håber mange vil møde op til et spændende foredrag.

Foredraget holdes i samarbejde med Hjørring Folkeuniversitet.

TOP